نحوه به دست آوردن فضای ذخیره سازی با کابینت آشپزخانه

  • کابینت آشپزخانه فضای ذخیره سازی اضافی ایجاد می کند.
  • انواع مختلفی از کابینت برای هر آشپزخانه جداگانه وجود دارد.
  • کابینت های دیواری با درهای کشویی به ویژه در فضا صرفه جویی می کنند.
  • وسایل برقی باید در کابینت های بلند در ارتفاع بدنه نصب شوند.

چه به عنوان فضای ذخیره سازی و چه به عنوان زیرساختی برای لوازم – کابینت آشپزخانه ممبران کابینت های آشپزخانه که به درستی برنامه ریزی شده اند صرفه جویی واقعی در فضا هستند و برای جریان روان چیزها در آشپزخانه ضروری هستند. فقط کمدهای تعبیه شده از نظر ارگونومی معقول و مناطق کاری که به صورت جداگانه تطبیق داده شده اند، امکان پخت و پز راحت را فراهم می کنند. اکنون با تمامی مدل ها و امکانات کابینت آشپزخانه آشنا شوید.