معماریکا

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

350,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

430,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

500,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

450,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

680,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

750,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

500,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

730,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

800,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

550,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

880,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

950,000

تومان

هزینه شیار

DECK

عرض

92-112mm

ضخامت

16/19/26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت هر متر شیار

40,000

تومان

هزینه شیار

UTV / UTS

عرض

92-112mm

ضخامت

16/19/26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

هزینه هر متر شیار

30,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه یک

قیمت (متر طول)

30,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

سوپر

قیمت (متر طول)

40,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

60,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

68mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت (متر طول)

100,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت (متر طول)

150,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

140mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

200,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

16mm

تعداد الوار

3

قیمت (هر عدد)

60,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

16mm

تعداد الوار

6

قیمت (هر عدد)

60,000

تومان

تایل چمن

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چمن

26mm

چمن مصنوعی

چمن تایلی

قیمت (هر عدد)

70,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

3

قیمت (هر عدد)

65,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

6

قیمت (هر عدد)

65,000

تومان

صفحه ترمو وال

چوبی

ارتفاع

3 متر

عرض

50cm

تعداد شاخه ترمو

8 شاخه

ابعاد ترمو

16/42/300

قیمت (هر پانل)

1,050,000

تومان