معماریکا

چوب ترمو ایرانی

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

430,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

480,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

630,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

680,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

700,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

750,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

850,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-117mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

900,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

40,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

60,000

تومان

هزینه شیار

DECK

عرض

92-117mm

ضخامت

16/19/26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت هر متر شیار

30,000

تومان

هزینه شیار

UTV / UTS

عرض

92-117mm

ضخامت

16/19/26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

هزینه هر متر شیار

30,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

68mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت (متر طول)

100,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت (متر طول)

150,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

140mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

200,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

3

قیمت (هر عدد)

75,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

6

قیمت (هر عدد)

85000

تومان

تایل ترمووود

40/40

طول

40cm

عرض

40cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

4

قیمت (هر عدد)

110,000

تومان