معماریکا

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

280,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

400,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

10mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

500,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

380,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

600,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

16mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

700,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

430,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

650,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

750,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه دو

قیمت (مترمربع)

550,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج روسی

قیمت (مترمربع)

850,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92-112mm

ضخامت

26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

کاج اسکاندیناوی

قیمت (مترمربع)

950,000

تومان

هزینه شیار

DECK

عرض

92-112mm

ضخامت

16/19/26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت هر متر شیار

40,000

تومان

هزینه شیار

UTV / UTS

عرض

92-112mm

ضخامت

16/19/26mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

هزینه هر متر شیار

30,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

درجه یک

قیمت (متر طول)

30,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

19mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

سوپر

قیمت (متر طول)

40,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

42mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

60,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

68mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت (متر طول)

100,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

92mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+

قیمت (متر طول)

150,000

تومان

پروفیل

SHP

عرض

140mm

ضخامت

42mm

طول شاخه

3-4m

کیفیت

A+​

قیمت (متر طول)

200,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

16mm

تعداد الوار

3

قیمت (هر عدد)

70,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

6

قیمت (هر عدد)

70,000

تومان

تایل چمن

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چمن

10mm

چمن مصنوعی

چمن تایلی

قیمت (هر عدد)

55,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

3

قیمت (هر عدد)

75000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چوب

19mm

تعداد الوار

6

قیمت (هر عدد)

75,000

تومان

تایل ترمووود

30/30

طول

30cm

عرض

30cm

ضخامت چمن

26mm

چمن مصنوعی

چمن تایلی

قیمت (هر عدد)

65,000

تومان

صندلی ایکیا

دو نفره

طول

55cm

عرض

55cm

ارتفاع

72cm

2 عدد صندلی

1 عدد میز

قیمت (هر ست)

2,300,000

تومان

صندلی ایکیا

4 نفره

طول

100cm

عرض

55cm

ارتفاع

72cm

4 عدد صندلی

1 میز

قیمت (هر ست)

4,200,000

تومان

صفحه ترمو وال

چوبی

ارتفاع

3 متر

عرض

70cm

تعداد شاخه ترمو

12 شاخه

ابعاد ترمو

16/42/300

قیمت (هر پانل)

1,400,000

تومان