معماریکا

چه کارهایی از دستمون برمیاد؟

ما از مشاوره تا اجرا در کنار شما هستیم!
معماریکا متشکل از تیمی مجرب در تمامی مراحل در کنار شماست!

با خدمات معماریکا آشنا شوید

معماریکا متشکل از تیمی مجرب در تمامی مراحل در کنار شماست!​

مشاوره

قبل از هرکاری با ما تماس بگیرید!
ما در تلاش هستیم مشتریان را با انواع متریال ها آشنا و در انتخاب بهترین متریال و نوع اجرا آن کمک کنیم.

طراحی

اجازه بدید ما طراحی کنیم!
معماریکا متشکل از طراحانی مجرب اینجاست تا بهترین آثار را به جای بگذارد

فروش

از خودمان خرید کنید!
حالا همه چیز راحت‌تر شده، تمامی متریال موردنیاز را از معماریکا تهیه کنید.

اجرا

دست به سیاه و سفید نزنید!
ما اینجاییم تا تمامی مراحل اجرا را انجام دهیم. معماریکا متشکل از گروهی منظم و وقت شناس است.