ارزان ترمووود تراس

ارزان ترین ترمووود تراس در درجه SD (D) چگونه است؟

ارزان ترین ترمووود تراس در درجه SD (D) چگونه است؟ برای چیدمان تراس ها، مناطق مجاور در فضای باز، منطقه نزدیک استخر یا حوض خانگی، معمولاً از تخته عرشه استفاده می شود. این می تواند از چوب جامد یا کامپوزیت چوب-پلیمر ساخته شود. صرف نظر از نوع تخته، نیاز به مراقبت با کیفیت و منظم …

ارزان ترین ترمووود تراس در درجه SD (D) چگونه است؟ ادامه »