طراحی روف گاردن کوچک کلاسیک مدرن نئوکلاسیک

طراحی روف گاردن کوچک مدرن کلاسیک نئوکلاسیک

طراحی روف گاردن کوچک طراحی روف گاردن کوچک مدرن کلاسیک نئوکلاسیک در تهران با تیم اجرایی فنی مهندسی با چوب ترمو ساخت روفگاردن با بهترین متریال و هشمند سازی آبیاری روف گاردن ساده به گفته کارشناسان، وجود گیاهان در بالای ساختمان ها راهی برای مقابله با آلودگی هوا است. و هنوز تعداد بیشتری وجود دارد. از نظر پایداری و …

طراحی روف گاردن کوچک مدرن کلاسیک نئوکلاسیک ادامه »