باغ پشت بام

باغ پشت بام

باغ پشت بام Roof garden باغ پشت بام باغی است که در پشت بام یک ساختمان قرار دارد. علاوه بر مزایای زینتی، باغ های پشت بام می توانند مواد غذایی، کنترل دما، مزایای هیدرولوژیکی، پیشرفت های معماری، زیستگاه ها یا راهروها را برای حیات وحش، فرصت های تفریحی فراهم کنند و در مقیاس بزرگ می توانند مزایای اکولوژیکی نیز داشته باشند. به عمل …

باغ پشت بام ادامه »