انواع چوب و طبقه بندی گونه ها

انواع چوب و طبقه بندی گونه ها

انواع چوب و طبقه بندی گونه ها نیاز به چوب بسته به نوع کار بسیار متفاوت است. در برخی موارد به چوب نرمی نیاز است که پردازش آن برای به دست آوردن نقش و نگارهای ظریف و خطوط نرم آسان و راحت خواهد بود و در حالتی دیگر به بادوام ترین و مقاوم ترین چوب نیاز …

انواع چوب و طبقه بندی گونه ها ادامه »